ქარხნული ტური

ტესტი

01დაპატიმრების საცდელი მოწყობილობა

01საძინებლის დაძაბულობის აპარატი

01დაპატიმრების საცდელი მოწყობილობა 2

01
დაბერების მოწყობილობა

01
სიმტკიცის ტესტერი

01
ვერტიკალური დაძაბული მანქანა

01
დაპატიმრების საცდელი მოწყობილობა

01
უნივერსალური გასაჭიმი მანქანა

01
მავთულის წვის ინსტრუმენტი

დეტალები

01

01

01

01

01

01

01

01

01

მთელი

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01